Loomestipendiumi ja loometegevuse toetuse avaldus
Ravikulude hüvitamise taotlus
Loometoetuse taotlus - ainult vabakutselistele liikmetele (täpsem info kõrvalmenüüs "Toetused")
Stipendiumi sihipärase kasutamise aruanne
Liikmeks astumise avaldus

Käsitsi täitmiseks soovitame blanketid printida pdf-formaadist:
Loomestipendiumi ja loometegevuse toetuse taotlus PRINTIMISEKS
Ravikulude hüvitamise taotlus PRINTIMISEKS
Stipendiumi sihipärase kasutamise aruanne PRINTIMISEKS

Hambaravi hüvitab Eesti Teatriliit, kõik Teatriliidu blanketid leiate siit.